11 CZERWCA 2019

LUBLSKI UCS w BIAŁEJ PODLASKIEJ - Przemycała papierosy - straciła i towar, i samochód - Aż 3,4 tys. paczek papierosów przemycała w skrytkach konstrukcyjnych samochodu Białorusinka jadąca do Polski. Nielegalny towar ujawnili funkcjonariusze KAS z drogowego przejścia granicznego w Terespolu. To kolejny w ostatnich dniach tak duży przemyt papierosów ukryty w pojeździe osobowym. Wjeżdżając na przejście graniczne w Terespolu Białorusinka zgłosiła, że przewozi tylko… jedną paczkę papierosów w ramach przysługujących jej norm przywozowych i 30 litrów paliwa w baku pojazdu. I to w zasadzie miał być cały jej towar. Jak się okazało - nie był. W zderzaku, progu oraz w odpowiednio przerobionej i przystosowanej do przemytu podłodze jej samochodu funkcjonariusze celno-skarbowi znaleźli aż 3,4 tys. paczek papierosów trzech różnych marek. W kontroli mundurowym pomagał pies służbowy Tora, specjalistka w wyszukiwaniu wyrobów tytoniowych. Białorusinka przyznała, że nielegalny towar należy do niej i sama ukryła go w aucie. Przemycane papierosy miała zamiar sprzedać w przygranicznych miejscowościach. Funkcjonariusze wszczęli wobec kobiety postępowanie karne skarbowe, a użyty do nielegalnego procederu pojazd zajęli jako dowód w sprawie...czytaj więcej

NABUŻAŃSKI O/SG - Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG rozbili zorganizowaną grupę przestępczą - Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki we Włodawie, podczas działań związanych z ochroną granicy państwowej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do zatrzymań osób zaangażowanych w ten proceder doszło na początku czerwca br. W sumie do sprawy zatrzymano 5 ob. RP, mieszkańców pow. włodawskiego. W zatrzymaniu osób, uczestniczyli również funkcjonariusze z Placówki w Sławatyczach oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań NOSG w Chełmie

Działalność grupy polegała na organizowaniu przemytu papierosów przez tzw. „granicę zieloną”, dystrybucją tych towarów, a także nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Nielegalna produkcja papierosów odbywała się dwutorowo: na te bez polskich znaków akcyzy oraz na te oznaczane podrobionymi znakami, co miało na celu wprowadzenia ich do obrotu handlowego. W toku prowadzonego śledztwa, nadzorowanego przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie funkcjonariusze ustalili, iż grupa ta działała w okresie od października 2018 roku do marca 2019 roku na terenie powiatu włodawskiego. Szacuje się, iż w tym okresie jej członkowie wprowadzili na rynek, nie mniej niż 43,5 tys. paczek papierosów o wartości ponad 600 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych czynności w oparciu o zgromadzony materiał procesowy, Prokurator trzem zatrzymanym postawił zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalne wytwarzanie papierosów tj. czyn z art. 258 § 1kk, natomiast pozostałym dwóm kierowanie tą grupą, przemyt, dystrybucję oraz nielegalne wytwarzanie papierosów. Wobec trzech mężczyzn, Sąd Rejonowy we Włodawie zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, a wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego...czytaj więcej  

NADODRZAŃSKI O/SG - Papierosy i krajanka tytoniowa bez akcyzy - Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze ujawnili i zatrzymali papierosy i nikotynę wartą ponad 60 tys. zł. Do sprawy zatrzymano dwie osoby.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry przeprowadzili działania, w wyniku których na terenie powiatu jeleniogórskiego ujawnili i zatrzymali 60 kg krajanki tytoniowej oraz 26 tys. sztuk papierosów przeważnie białoruskich marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy o szacunkowej wartości 60 370 zł. Towar ujawniono w trakcie dokonanych przez funkcjonariuszy SG przeszukań kilku posesji i pojazdów. Do sprawy zatrzymano również dwoje mieszkańców powiatu jeleniogórskiego w wieku – 34 i 43 lat. Funkcjonariusze wszczęli już w tych sprawach postępowania przygotowawcze. Jedna z podejrzanych osób usłyszała zarzuty, do których się przyznała i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Kolejna osoba zrzuty usłyszy w terminie późniejszym. Dalsze postępowanie w tych sprawach prowadzą funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Wrocławia...czytaj więcej

KARPACKI O/SG - Bus z „lewymi” papierosami - Wczoraj po południu w Olkuszu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie zatrzymali obywatela Armenii.

Cudzoziemiec przechowywał wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy skarbowej w samochodzie typu bus, posiadającym polskie numery rejestracyjne. Podczas podjętych czynności służbowych ujawniono 9 000 sztuk papierosów, bez znaków polskiej akcyzy skarbowej o szacunkowej wartości blisko 6,5 tys. zł - uszczuplenie w podatku akcyzowym sięga kwoty ponad 7 800 zł. Podejrzany Ormianin przyznał się do zarzucanego mu czynu (t.j. wykroczenia określonego art. 65 par. 4 Kodeksu Karnego Skarbowego) i poddał się dobrowolnie odpowiedzialności karnej. Ujawnione wyroby akcyzowe zatrzymano oraz zdeponowano w pomieszczeniach Placówki SG w Tarnowie, celem późniejszego przekazania do Krajowej Administracji Skarbowej w Nowym Sączu...czytaj więcej  

WRÓĆ