12 CZERWCA 2019

MAZOWIECKI UCS w WARSZAWIE - Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana - Kolejne wspólne działania KAS i Straży Granicznej oraz CBŚP zakończone sukcesem. Tym razem funkcjonariusze zlikwidowali magazyn, w którym na dalszą dystrybucję czekało prawie 20 ton tytoniu wartego niemal 14 mln zł.

Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach we współpracy z policjantami zwalczającymi przestępczość ekonomiczną Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Łodzi zlikwidowali magazyn z krajanką tytoniu, który zlokalizowany był w jednej w podwarszawskich miejscowości. W kontrolowanym magazynie ujawniono blisko 20 ton krajanki tytoniowej, która znajdowała się w kartonach ważących po 140 i 150 kilogramów. Ponadto, zabezpieczono prawie 7 ton gotowej poligrafii oraz innych półproduktów służących do produkcji i pakowania papierosów oznakowanych znanymi markami tytoniowymi. Szacunkowa wartość rynkowa zajętego towaru to prawie 14 mln złotych, natomiast wartość uszczuplenia Skarbu Państwa została wyliczona na kwotę ponad 20 mln złotych. To kolejne, zakończone sukcesem wspólne działania Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i CBŚP, wymierzone przeciwko nielegalnej produkcji i obrotowi towarami akcyzowymi. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie...czytaj więcej

NADBUŻAŃSKI O/SG Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę przemytu papierosów „na granicy zielonej” - 10 czerwca br. funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Skryhiczynie, podczas prowadzonych działań w rejonie granicy państwa w pow. chełmskim, ujawnili i zabezpieczyli w pobliżu rzeki granicznej Bug, wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy w postaci papierosów o szacunkowej wartości ponad 120 tys. zł.

Papierosy, zostały przemycone przez rzekę graniczną Bug i pozostawione na jej brzegu. W pobliżu ujawniono również ponton, który zapewne posłużył przemytnikom do transportu na drugą stronę rzeki pakunków z wyrobami tytoniowymi. Kontrabanda czekała na wywiezienie jej w głąb kraju. Przemycony towar, pozostał jednak na miejscu i został zabezpieczony przez Straż Graniczną. W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, trwa ustalanie sprawców przemytu...czytaj więcej

PODKARPACKI UCS w PRZEMYŚLU - Bursztyn, dewizy i papierosy - Przemyt ponad 20 kg bursztynu udaremnili w ostatnich dniach funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Do magazynów depozytowych trafiły także kolejne papierosy bez polskich znaków akcyzy. Podczas kontroli na podkarpackim odcinku polsko- ukraińskiej granicy odnotowano także przypadki niezgłoszenia lub zaniżenia wartości przewożonych środków pieniężnych.

Na 15 kg bursztynu natrafili funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej podczas kontroli mercedesa na przejściu granicznym w Korczowej. Nieoszlifowany bursztyn, którego wartość oszacowano na ponad 37 tys. złotych ukryty był przed kontrolą w nadkolach pojazdu. Przeciwko podejrzanemu o przemyt obywatelowi Ukrainy wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Konstrukcyjne skrytki volkswagena posłużyły także do próby przemytu bursztynu obywatelowi Ukrainy, który przekraczał polsko- ukraińską granicę w Budomierzu. W samochodzie, którym podróżował mężczyzna, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej ujawnili blisko 5,5 kg bursztynu. Z kolei podczas kontroli pojazdów na przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej z Oddziału Celnego w Medyce udaremnili próbę przemytu 20 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Papierosy ukryte był w skrytce autokaru jadącego do Szczecina. W wykryciu kontrabandy pomogło funkcjonariuszom urządzenie RTG, którym prześwietlili pojazd. Do ukrycia papierosów przyznał się 36-letni kierowca, obywatel Ukrainy, który złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, wpłacając 12 tys. złotych tytułem kary grzywny. Ponadto Służba-Celno-Skarbowa zwróciła się z wnioskiem do Straży Granicznej o wydanie wobec kierowcy decyzji o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu na Ukrainę. Podczas kontroli podróżnych przekraczających granicę w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej ujawnili także kilka przypadków niezgłoszenia do kontroli środków pieniężnych. W poniedziałek, 10 czerwca podczas kontroli pojazdu na ukraińskich numerach rejestracyjnych funkcjonariusze Oddziału Celnego w Medyce wykryli 44,5 tys. euro. Dewizy przewoził w bagażu i samochodowych skrytkach 52- letni mężczyzna. W związku z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia środków płatniczych, przeciwko ob. Ukrainy wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe. Na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczona została kwota 10 tys. złotych. Dzień później, podczas kontroli 42- letniego ob. Ukrainy, funkcjonariusze wykryli blisko 14 tys. euro, schowanych w bagażu i samochodowych schowkach. Podczas kontroli podróżnych przekraczających granicę w Medyce funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej wykryli także przypadki zaniżenia wartości zgłaszanych środków dewizowych, stwierdzając u 40- letniego ob. Ukrainy blisko 12 tys. dolarów amerykańskich, zamiast zadeklarowanych 11 tysięcy. Rozbieżności w zgłoszeniu przywożonych środków pieniężnych wykryto także podczas kontroli 32- letniego ob. Polski. Poza zgłoszonymi 42 tys. złotych, mężczyzna przewoził także ponad 2,5 tys. euro oraz ponad 4 tys. zł. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać w formie pisemnej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro. Niedopełnienie tego obowiązku lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny ( art. 106 f kodeks karny skarbowy)...czytaj więcej

WRÓĆ